Arausol Brasil

Od 2016 roku firma Arausol Brasil planuje i pracuje nad realizacją dużych projektów farm fotowoltaicznych w Brazylii i Ameryce Południowej. Na projektowanych farmach wykorzystane zostaną zarówno systemy wolnostojące jak i jednoosiowe systemy nadążne. W okolicach Sao Paulo powstał salon pokazowy, w którym można oglądać różne systemy proponowane przez Arausol Brasil. Zwiedzający mogą zapoznać się ze specyfiką działania jednoosiowych systemów nadążnych z napędem blokowym lub napędami jednopłytowymi.

z powrotem →