Jako projektant firma Arausol wykonuje wszystkie usługi związane z wykonaniem wydajnego pod względem ekonomicznym systemu fotowoltaicznego w tym m.in.

  • Opracowanie całkowitego planu inwestycji oraz projektu konstrukcyjnego dostosowanego do lokalizacji
  • Wykonanie modułowego systemu fotowoltaicznego
  • Przeprowadzenie testów geologicznych i wibracyjnych
  • Przeprowadzenie testów badania gruntu, montaż systemu i paneli.
  • Położenie przewodów i podłączenie do instalacji strony DC i AC
  • Wszystkie usługi głównego wykonawcy, oddanie gotowego systemu.

Jako sprzedawca firma Arausol oferuje najwyższej jakości moduły i inwertery fotowoltaiczne spełniające wszystkie wymagania technologiczne i gwarantujące wydajność ekonomiczną.