Zaangażowanie & CSR

Pod pojęciem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - Corporate Social Responsibility (CSR) rozumiemy w firmie Arausol nie tylko społeczną odpowiedzialność naszego przedsiębiorstwa, ale także naszą ogólnospołeczną, również ekologiczną odpowiedzialność.

Naszym celem jest więc gospodarowanie w tak zrównoważony sposób, jak tylko jest to możliwe - oszczędzając przy tym zasoby, działając etycznie i odpowiedzialnie społecznie oraz odnosząc sukces ekonomiczny.

To przekonanie wyrażamy nie tylko poprzez naszą wizję i misję oraz w codziennej pracy, ale także wspierając projekty, które celowo podejmują tematy społeczne i ekologiczne.

 

Innowacja rozpoczyna się w głowie i WYMAGA SERCA

Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ "zapewnić należy powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych" (CZR 7). Jako wiodące przedsiębiorstwo w sektorze techniki fotowoltaicznej uznajemy naszą szczególną społeczną odpowiedzialność za to, aby dzielić się naszą ekspercką wiedzą, naszym doświadczeniem i naszym sukcesem i aktywnie współkreować otoczenie zgodne z kulturą naszego przedsiębiorstwa. Przy tym patrzymy dalej niż czubek własnego nosa.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii otwiera korzystne szanse rozwojowe - czy to społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne - i nie powinno być w żadnym razie przywilejem. Wręcz przeciwnie, w obszarze zwalczania ubóstwa, zapewnienia żywności, edukacji, zdrowia, ochrony środowiska itp. dostęp do zrównoważonej energii fotowoltaicznej stanowi w wielu regionach świata ważny i pilnie potrzebny katalizator ogólnego rozwoju.

Dlatego z przekonaniem współpracujemy z organizacją charytatywną non-profit LOVE FOR LIFE i wspieramy humanitarny projekt związany z energią słoneczną IMAGINE LIGHT, prowadzony w ekwadorskiej Amazonii, który otwiera czterem miejscowym plemionom zrównoważony dostęp do czystej energii. Bardzo leży nam na sercu, aby podzielić się naszym sukcesem, zwrócić go społeczeństwu i przekazać jego część dalej.

Rodzina z plemienia Waorani przed swoją nową instalacją fotowoltaiczną, która po raz pierwszy dostarcza im w Amazonii elektryczność, a tym samym daje nie tylko światło, ale także niezależne i samodzielne życie, tak jak sobie tego życzą i do czego mają pełne prawo.

Rodzina z plemienia Waorani przed swoją nową instalacją fotowoltaiczną, która po raz pierwszy dostarcza im w Amazonii elektryczność, a tym samym daje nie tylko światło, ale także niezależne i samodzielne życie, tak jak sobie tego życzą i do czego mają pełne prawo.

W projekcie pilotażowym IMAGINE LIGHT organizacji LOVE FOR LIFE wiosną 2016 roku wyposażono łącznie 44 rodziny w pięciu gminach amazońskiego lasu deszczowego w instalacje fotowoltaiczne. Projekt ten umożliwia rdzennym mieszkańcom, dotkniętym zniszczeniami ich terytoriów przez przemysł naftowy, dostęp do czystej i niezależnej energii fotowoltaicznej, a tym samym zrównoważony i samodzielny rozwój.  Poza tym wzmocnienie plemion rdzennych mieszkańców przyczynia się do ochrony lasów deszczowych Amazonii, które stanowią ważny stabilizator naszego światowego klimatu.

Poprzez projektowanie i wykonanie systemów montażowych do instalacji fotowoltaicznych oraz udostępnienie naszego technicznego know-how z radością przyczyniliśmy się do trwałego sukcesu projektu i cieszymy się na dalszą, owocną współpracę.

System montażowy Arausol wyspowej instalacji fotowoltaicznej w gminie Nemonpare plemienia Waorani w ekwadorskiej Amazonii.

System montażowy Arausol wyspowej instalacji fotowoltaicznej w gminie Nemonpare plemienia Waorani w ekwadorskiej Amazonii.


HUMANITARNY PROJEKT FOTOWOLTAICZNY IMAGINE LIGHT

Ojczyzna jednego z najważniejszych i najbogatszych w gatunki ekosystemów naszej Ziemi, północny las deszczowy Amazonii w Ekwadorze, zagrożony jest wyginięciem w wyniku rabunkowej eksploatacji jego zasobów. Z uwagi na występowanie ropy naftowej, drewna i oleju palmowego zwiększa się osadnictwo rolnicze, co stanowi poprzez lokalizowanie dużych zakładów przemysłowych zagrożenie zarówno dla przetrwania unikalnego ekosystemu, jak i przetrwania kultur rdzennych plemion, jak Cofán, Secoya, Siona czy Waorani, którzy od tysiącleci zasiedlają te lasy.

Te cztery plemiona rdzennych mieszkańców połączyły się ostatnio w sojusz, którego misją jest stworzenie indiańskiego ruchu na rzecz przetrwania kulturowego oraz ochrony lasów deszczowych. Nazwali swój sojusz Fundación Alianza Ceibo, czyli nazwą największego drzewa w lasach deszczowych Amazonii, giganta, który jest dla nich święty.

Korzenie drzewa kapokowego - Ceibo w północno-wschodniej części ekwadorskiej Amazonii.

Korzenie drzewa kapokowego - Ceibo w północno-wschodniej części ekwadorskiej Amazonii.

Organizacja charytatywna for-purpose LOVE FOR LIFE wspiera misję czterech rdzennych plemion i realizuje wspólnie z nimi projekt energii fotowoltaicznej pt. IMAGINE LIGHT. Ten humanitarny projekt umożliwia tubylczym plemionom dostęp do czystej i niezależnej energii fotowoltaicznej, a tym samym zrównoważony i samodzielny rozwój i wspiera ich w roli strażnika ostatnich skarbów natury naszej planety.

W projekcie pilotażowym wiosną 2016 roku wyposażono łącznie 44 rodziny w pięciu gminach amazońskiego lasu deszczowego w instalacje fotowoltaiczne. Tym samym stworzono zrównoważone możliwości rozwoju w obszarach edukacja, zdrowie, zapewnienie żywności, prawo do samostanowienia oraz ochrona klimatu i środowiska, a także wzmocnienie pozycji kobiet.

Bild4.jpg
Bild5.jpg
Bild6.jpg
Bild7.jpg

Współpraca to przyszłość

Firma Arausol wspierała organizację w zakresie projektowania oraz planowania wyspowych systemów fotowoltaicznych, które zostały optymalnie dopasowanie do potrzeb tubylczych rodzin oraz szczególnych warunków klimatycznych Amazonii. Poza tym opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy system montażowy do wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Z naszych kompetencji wywodzimy odpowiedzialność polegającą na wykorzystaniu ich dla dobra wspólnego, a udostępnianie naszych zasobów i know-how i angażowanie się na rzecz projektów regionalnie czy globalnie wspierających współpracę społeczną oraz funkcjonowanie wspólnoty stanowi dla nas wzbogacenie.

System montażowy firmy Arausol do fotowoltaicznej instalacji wyspowej w Amazonii w Ekwadorze. Płonące niebo pokazuje oddalone o kilometry pochodnie gazowe na terenach wydobycia ropy naftowej.

System montażowy firmy Arausol do fotowoltaicznej instalacji wyspowej w Amazonii w Ekwadorze. Płonące niebo pokazuje oddalone o kilometry pochodnie gazowe na terenach wydobycia ropy naftowej.

Budowa i wzmacnianie kompetencji lokalnych

Komponenty techniczne do projektu IMAGINE LIGHT zostały przetransportowane z Niemiec do Ekwadoru statkiem, a następnie z naftowego miasta Lago Agrio na północnym wschodzie kraju czółnami do czasami bardzo oddalonych gmin położonych w tropikalnym lesie deszczowym, będących beneficjentami projektu. Cześć materiałów pozostała na początku w siedzibie głównej LOVE FOR LIFE, gdzie były wykorzystywane podczas intensywnego szkolenia dla miejscowych techników opiekujących się urządzeniami fotowoltaicznymi.

W sumie w ramach projektu wyszkolono pięciu miejscowych techników z trzech różnych tubylczych plemion oraz jednego ekwadorskiego inżyniera, a tym samym stworzono trwałe lokalne zasoby i kompetencje.

Instalacja systemów montażowych firmy Arausol podczas wdrażania projektu IMAGINE LIGHT.

Instalacja systemów montażowych firmy Arausol podczas wdrażania projektu IMAGINE LIGHT.

Światło w gminach

Po szkoleniu odbył się wspólny transport pozostałych materiałów oraz ich instalacja w pięciu gminach lasu deszczowego Bavoroe (Cofán, 11 rodzin), Ukavati (Cofán, 8 rodzin), San Pablo (Secoya, 10 rodzin), Nemonpare (Waorani, 7 rodzin) i Kiwaru (Waorani, 8 rodzin).

Podczas warsztatów gminy zostały przeszkolone w zakresie prawidłowego obchodzenia się z instalacjami oraz ich eksploatacji i konserwacji. LOVE FOR LIFE opracowała specjalne instrukcje obsługi, które omawiane są podczas warsztatów, a następnie zawieszane w domach rodzin obok szaf sterowniczych w dobrze widocznym miejscu. Rodziny porozumiały się poza tym co do stałej opłaty, która płacona będzie miesięcznie do wspólnej kasy. Z tych środków opłacani są miejscowi technicy za wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw, a wyznaczony skarbnik zarządza finansami.

System montażowy w gminie Ukavati plemienia Cofán.

System montażowy w gminie Ukavati plemienia Cofán.

Samostanowienie i zrównoważony rozwój - dla zielonego i sprawiedliwego świata

Sytuacja rodzimych plemion w Ekwadorze jest bardzo skomplikowana, ich przeszłość i współczesność nacechowane są wyzyskiem, przemocą i zniewoleniem. Trwające przez dziesięciolecia zanieczyszczanie gleby i wody (pitnej) powodowane wydobyciem ropy naftowej powoduje choroby i wymieranie gatunków, wyrąb lasów deszczowych oraz ogromny wzrost powierzchni upraw palmy olejowej rabują plemionom ich ojczyznę i podstawy egzystencji. Oba te czynniki wpychają je w ubóstwo i uzależnienie od tych, którzy naruszają prawa człowieka raz ich szczególne prawa jako rodzimych tubylczych plemion. Plemię Cofán liczy dzisiaj tylko ok. 2100 osób, Secoya ok. 600 osób w Ekwadorze i 900 w Peru, a Waorani ok. 2000 i Siona około 400 osób. Celem LOVE FOR LIFE jest umożliwienie poprzez projekt IMAGINE LIGHT ok. 6000 osób dostępu do czystej energii solarnej.

Poprzez stworzenie relacji opartych na zaufaniu oraz owocnej współpracy w projekcie pilotażowym organizacja LOVE FOR LIFE zagwarantowała, że projekt prowadzony jest przez tubylcze plemiona samodzielnie, z trwałym sukcesem i może być rozszerzony na kolejne gminny. IMAGINE LIGHT prowadzi do trwałego wzmocnienia i usamodzielnienia plemion indiańskich, otwiera im tak pilnie potrzebne możliwości rozwoju, wspiera ich jako strażników naturalnego świata i chroni tym samym także jeden z najbardziej bogatych w gatunki region Ziemi, centralny regulator naszego klimatu.

System montażowy firmy Arausol z rodziną z plemienia Waorani w gminie Kiwaru w ekwadorskiej Amazonii.

System montażowy firmy Arausol z rodziną z plemienia Waorani w gminie Kiwaru w ekwadorskiej Amazonii.

Cieszymy się na dalszą współpracę z zespołem organizacji LOVE FOR LIFE i na to, że będziemy dalej szeroko wspierać i towarzyszyć projektowi IMAGINE LIGHT. Przyszłość lasów deszczowych Amazonii oraz jej mieszkańców dotyczy przyszłości nas wszystkich!

 

Więcej informacji o LOVE FOR LIFE :

http://www.loveforlifeproject.org
https://www.facebook.com/pages/Love-for-Life
http://www.loveforlifeproject.org/blog